Waar  staat FunFly voor?

 Afbeelding invoegen
 
 
"De verbouwing" 
 
Hierbij treft u na een statische periode zonder updates een nieuwe FunFly aan.
Na een aantal succesvolle jaren bestond er de behoefte om FunFly in een nieuw jasje te steken. Een technische oorzaak was de aanleiding om de site een stevige opfrisser te geven. Geen eenvoudige zaak, want de content van FunFly was in al die voorgaande jaren flink toegenomen.
Bij de omzetting mocht eigenlijk niets verloren gaan en zowel de structuur als het linken naar gerelateerde onderwerpen moesten verbeterd worden. En zoals dat bij een verbouwing ook gaat, er valt je veel meer tegemoet dan waarop was gerekend.
De kleine FunFly redactie, die uit minder dan 1 FTE bestaat, heeft er hard aan moeten trekken om de stilstandsperiode zo kort mogelijk te houden.
We hopen, maar vertrouwen er op, dat deze uitvoering van FunFly de bezoekers nog meer zal leveren dan de vorige versie. 
 
De redactie.
    
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 

 
     FunFly is bedoeld om aan beoefenaars van de modelvliegsport, of zij die er aan willen beginnen, informatie en ervaringen te verschaffen waarmee zij op een plezierige en verantwoorde wijze deze hobby kunnen uitoefenen. FunFly is sinds december 2007 in ontwikkeling en wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen in de modelvliegsport. Het beoogt zowel oude waarden als nieuwe trends via dit dynamisch medium in beeld te brengen.
 
    Ondanks het feit dat het vrijwel uitsluitend in het kleine taalgebied van de Nederlandse taal wordt gepresenteerd is Funfly inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd gelezen en geraadpleegde site. Meer dan de helft van de lezers worden gerelateerd aan het buitenland! 
 
     FunFly is gestoeld op een min of meer ideŽle doelstelling, nl. het bevorderen en stimuleren van de modelvliegsport. Indien dezelfde doelstelling wordt nagestreefd is het gebruik van informatie uit deze site toegestaan, mits een bronverwijzing wordt gegeven. Echter indien er commerciŽle doelstellingen met de info uit deze site worden nagestreefd vraagt de beheerder een donatie die is afgemeten aan de omvang en het commercieel belang van de gebruikte informatie, dit naar het oordeel van de gebruiker.   

     FunFly is onafhankelijk, d.w.z. het heeft geen zakelijke of commerciŽle bindingen, uitsluitend anders dan de reclame-uitsluitend anders dan de reclame-uitingen die in de site zijn opgenomen, met leveranciers en fabrikanten van materiaal voor de vliegtuigmodelbouw , uitsluitend anders dan de reclame-uitingen die in de site zijn opgenomen. Dit biedt de lezer de mogelijkheid om snel naar de betreffende firma te linken. Door middel van links is het wel een brug hier naar toe. Dit is bedoeld om hobby beoefenaren een ruime en gemakkelijke toegang tot de markt en informatiebronnen te verschaffen.  

    De informatie in FunFly komt uit vele bronnen, eigen ervaringen en publicaties. Het merendeel van de informatie berust op algemene kennis, aangepast en toepasbaar gemaakt voor deze hobby. Daar waar letterlijke informatie uit bronnen is overgenomen wordt/is toestemming aan de rechthoudende gevraagd. Echter, soms is de bron niet meer te achterhalen en wordt er, zo mogelijk, nog een bronvermelding gegeven. Mocht echter bijken dat, overigens onbedoeld, ten onrechte informatie letterlijk is overgenomen dan verzoeken we de rechthebbende ons hierover via info@funfly.nl te berichten.